Role

Krátké popisy postav

Evropané

Jezuité:

Rafael - Rafael je už starším, vzdělaným mužem. Je skvělým znalcem teologie, historie i dogmatiky, člověkem, který snad v každé situaci dovede moudře poradit. Problémem je, že jeho rady často poskytnou argumenty pro všechny možnosti a skutečné rozhodnutí tak leží dál na jiných. Rafael je tichý a laskavý a jeho rady tak vyhledává i mnoho místních indiánů.

Miguel Manolito - Jezuita Miguel Manolita je neoficiální hlavou jezuitů. Velmi často se radí s ostatními a ve spoustě věcí se musí spoléhat na Marii a další pomocný personál a zástupce koruny, ale formálně má poslední slovo. Za celou svojí kariéru ho ještě nevyužil - snad i proto, že se zatím s každým dokázal pomocí mnoha kompromisů domluvit předem. Má na starosti i část obchodu a tím i zboží, což je v komplikovaných majetkových vztazích v naší redukci hodno skutečného mistra obchodu. Proplétá se zde totiž majetek indiánů, majetek jezuitů, majetek redukce, majetek velkostatkářů a majetek koruny. Věru, složitá věc. Občas se Miguel až bojí, že mu nezbyde dost času na evangelizaci…

Carlos María de Vigo - V životě zkoušený postarší kněz, který již získal jistou životní moudrost. Cítí, že misie jsou jeho životním posláním a zde v tuto významnou dobu, kdy vrcholí křesťanské svátky, nastává chvíle, kdy by správné a citlivé vedení mohlo obrátit ke Kristu a spasit mnoho Indiánů. Krátce vedl duchovní správu v nedaleké redukci, i proto přijal tento úkol, vybudování redukce nové. V duchovních věcech má jeho slovo mezi jezuity největší váhu, a nejčastěji předsedá obřadům.

Samuel de Santiago - Samuel de Santiago je rozhodně nejpřísnějším jezuitou v celé redukci. Nemá rád kompromisy, indiánskou kulturu vidí jako podřadnou a ve výkladu Písma je velmi sebejistý - a pokud přešlápne, velmi se pak kaje a trestá. Samuel zažil v životě několik chvil, které sám zpětně označuje jako zázračné. Žel, nezmiňuje se o nich veřejně…Samuel je zapáleným propagátorem křesťanství a španělské kultury v tom nejlepším úmyslu. Aby pomohl ostatním ke spáse.

Federico de Antequéra - Federico de Antequéra je povahou vědec. Je zdatným lékařem a původně sem jel učit španělské přistěhovalce a šlechtice, pak ale musel kvůli epidemii vyrazit do vnitrozemí do redukcí. Jakmile tady dokončí, o co ho požádali, vrátí se do pohodlí města Montevideo, kde má jeho rodina nemalý majetek, pravděpodobně vystoupí z řádu a bude se zcela věnovat učitelské profesi a vědě. Aby si zkrátil čas, než se vrátí na pobřeží, zkoumá léčivé postupy domorodců a hledá pro svoji praxi nové poznatky. On sám nikdy nebyl nemocný a považuje to za potvrzení svého chápání světa - které může být poněkud elitistické.

Další personál redukce:

Maria de Benavides Bazán - Maria de Benavides Bazán je nejpřednější ze španělského pomocného personálu. Je přímo svázaná s osudem redukce a zajišťuje to, co se může často jevit jako nejsložitější – vyrovnanou a funkční komunikaci s vnějším světem, španělskými statkáři, korunními výběrčími daní a dalšími a dalšími. Podle práva a podle praktického místního zvyku také mluví první s návštěvníky z jiných kmenů, jezuiti s nimi mluví raději až později. Maria je rozená diplomatka a zvládá tlumit i ty nejpříkřejší vášně. Když nastanou problémy, je také první kdo je odpovědný Koruně.

Calderón - Calderón je kariérní úředník, který se stará o zajištění praktických věcí v redukci a hlavně pak obchodu s blízkými španělskými statkáři. Calderón se vyzná v číslech, vahách a měrách a dovede vést účty, k ruce má navíc pomocníka Pedra. Poslední dobou se mnohým zdá, že Calderón není úplně sám sebou. Hodně píše, často dokonce odesílá dopisy a sem tam se ptá lidí na divné věci vytržené z kontextu. Pozoruhodné ale je, že všechno zatím běží bez zádrhelů.

Pedro Nuria - Pedro je nevzdělaná pracovní síla dobrá pro všechno možné. Když je třeba někde něco podržet, je tu Pedro. Když je třeba něco někam odnést, je tu Pedro. Když je třeba vzít meč navíc a tvářit se výhružně před otrokáři, inu, je tu taky Pedro. Pedro se celou dobu tváří jako ochotný a trochu přihlouplý služebník – ale to trochu nesedí s tím, že při hlubším zamyšlení si žije vlastně úplně výborně. Podivné je jen to, že včera byl celý den pryč a vrátil se ne příjemně odpočatý, ale zablácený…

Galeno Reyes - Galeno je v redukci už poměrně dlouho. Obhlíží tady nové obchodní příležitosti, hledá nová naleziště a očividně se snaží vymyslet, jak udělat radost Koruně a své finanční situaci. K tomu je Galeno navíc příjemný společník a obecně člověk, se kterým je užitečné i zábavné trávit čas. Jedinou jeho vadou je, že o všech svých přednostech moc dobře ví a poměrně často na ně upozorňuje.

Mateo - Mateo žije v redukci dlouho, jeho úloha při pracích je nevymezená. Pomáhá kde je zrovna potřeba nejvíc, ochutnal každé práce. Mateo pochází z jiné redukce a není čistokrevným Evropanem, jeho matka byla indiánka a Mateo kvůli tomu nejspíš narazil na nějaké problémy. I když tady s tím nikdo nedělá velkou vědu, je Mateo stále podrážděný. Hlavně je velmi horlivým křesťanem, který neustále upozorňuje ostatní na jejich prohřešky a nedokonalosti.

Miguel Casanate - Miguel je španělský voják, který přišel do redukce před třičtvrtě rokem kvůli množícím se zprávách o řádění mameluků a nepokojných indiánských kmenech. Od té doby tu je, pečuje o svojí výzbroj a většinu doby čeká na nějakou příležitost. S indiány se baví nejen o tom, že by mu měli něco dát, ale občas i tak nějak normálně, lidsky. Miguel si také poměrně často stěžuje na podmínky v redukci a nedostatek civilizace, občas i utrousí, že se těší až bude moct odejít.

Indiáni

Místní kmen Piñocas:

Kuarahy - Šaman je hlavním spirituálním vůdcem kmene, tím, který určuje co patří do tradic a vykládá příběhy. Mezi Piňocasy má stále velký vliv, čím dál tím častěji se ale jeho role snižuje na vymezování se vůči jezuitům. Pokud je někdo tvrdým zastáncem starých způsobů, je to šaman. Je také nesmírně moudrý a sběhlý ve všem co je pro indiány důležité - a je třeba říct, že to se často úplně nekryje s názory Evropanů.

Kurupi - Pomocnice Kurupi (v překladu "oškliváček") je dívenkou (kolem 14 let), která je současným kouzelníkem vychovávána k profesi. Významně kouzelníkovi pomáhá v úkonech, na které je šaman už hodně starý. Kurupi nemá komplikovaný charakter a pobrala jakousi moudrost, která z ní činí příjemnou společnici - přesto s ní nikdo netráví příliš mnoho času. Je něco odpudivého na tom příliš se stýkat s někým, kdo se pomalu mění v kouzelníka.
Kurupi bude hrát s viditelným a nepříjemným vizuálním handicapem. Jeho konkrétní podobu probereme s hráčkou tak, aby nebyla reálně omezující nebo nepříjemná. Pro ní.

Jaterei - Jaterei (v překladu "kousek měsíce") je dvacetiletý mladík, který zná svoji odpovědnost a je v obtížném postavení. Nesouhlasil se svým otcem ohledně vztahů s kolonisty a cítí, že bez tohoto nového evropského kmene jeho lidé asi nepřežijí. Jejich bůh a všechno, co umí, mu připadá jako dobrá budoucnost pro jeho lid. Ne všichni s ním ale souhlasí. Navíc na toto setkání přichází i dcera náčelníka silného horského kmene, která je zastánkyní starých tradic - ani spojenectví s ní není špatná volba. Je dobrým válečníkem, ale ví, že síla není všechno. V krizi bude jednat tak, aby ochránil životy lidí ve kmeni, ale může se stát, že bude nucen své nejbližší obětovat pro dobro všech. Pokud to dokáže.

Itati - Itati (v překladu "bílý kamínek") je mladík (16 let) a přišel sem na setkání kmene a volbu nového náčelníka. S ním přišla i mladá dívka Anguya. Itati se snaží působit co nejrozhodněji. Žel, jeho věk a nedostatek zkušeností ho v mnohém omezuje - a zároveň přibližuje tomu, aby se z něj stal bud radikální konvertita nebo zastánce starých tradic.

Guasu - Guasu (v překladu "jelen") je Indiánka (cca 23 let), která ke kmeni přišla před nedávnem. Má pohnutou historii, o které se nerada baví, ale asi už se s bělochy setkala hodně zblízka, umí trochu jejich jazyk a hlavně zná jejich zvyky. Za tuto nebývalou chytrost si jí ostatní velmi váží.

Kavure - Kavure (v překladu "sova") je bojovníkem na vrcholu sil (21 let). Je oporou svému kmeni a je mezi ostatními uznáván. Jeho hlas je na setkání mužů slyšet, on sám náleží k těm, kteří ctí především sílu a válečnické schopnosti. Dokáže uznat kolonisty jako soupeře hodné úcty, sám už bělocha prý i zabil. Je spíše hlučný a temperamentní a když je zahnán do úzkých, jeho reflexem je útok. Tradice kmene příliš neřeší a jeho život vyplňují spíše záležitosti boje, síly jeho samotného nebo jeho kmene. Když se setká s něčím složitým nebo cizím (i např. zbraně), je snadné ho ohromit

Anguya - Dívka Anguya je mladá (14 let) členka kmene, která přišla se svým mládencem Itatim na setkání kmene a volbu nového náčelníka. Zatím není Itatiho manželka, ale ráda by se jí stala. To komplikuje její tvrdohlavost… Je velmi pověrčivá a důsledně dodržuje zvyky kmene. Anguya je těhotná.

Jiný kmen Apapocuva:

Guyra - Guyra (v překladu "ptáček") z kmene Apapocuva (z vrchoviny). Je jí 17 let, což ale znamená plnou dospělost. Je sebevědomá a hrdá až panovačná. Je zvyklá rozhodovat. Uvnitř se ale strachuje, že ztratí svoji výjimečnost. Nejhorší představou pro ni je, že ji bude někdo ovládat. Je možné ji dotlačit ke kompromisům, ale jen s velkým úsilím a pouze v případě, že má pocit, že jiná cesta neexistuje.
Má k ruce pomocnici Maiaru (z vrstvy pracujících) a válečníka Saquiho (z vrstvy válečníků), kteří ji doprovázejí.

Maiara - Maiara doprovází Guyru na její cestě. Je to dospělá žena, která si už v životě mnohé vytrpěla a zažila nejednu vypjatou situaci. Mnohem víc jedná než mluví a často raději ustoupí, než aby se pustila do zbytečného konfliktu. Když jí o něco ale jde, umí být velmi, velmi vytrvalá.

Saqui - Saqui je čestný bojovník svého kmene, který přichází jako doprovod Guyry. Je to muž pevných zásad a i když není velkým myslitelem nebo znalcem tradic, zná svoje místo ve společnosti a je na něj náležitě hrdý. Mnozí místní bojovníci mu mají co závidět – Saqui je dovedný, odvážný a hlavně je na straně kmene, který má jasno v tom, kdo jsou jeho nepřátelé.


Přihlášení hráči

Jakub Petrucha, Lukáš Provazník, Jaroslav Nečas, Hana Sedláčková, Tomáš Zumr, Jakub Janovec, Lenka Stejskalová, Vojtěch Borek, Jakub Švec, Jakub Pernes, Anna Pečinková, Lucie Siverová, Hubert Ondra, Lucie Jahodářová, Jan Boudník, Michaela Lišková, Iva Mazálková

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License