Dokumentace

Tato část webu se bude rozšiřovat asi nejvydatněji. Sem totiž budou přibývat odkazy na faktografické údaje, témata k seminářům a další dokumenty ke stažení.
Následující materiály jsou určeny pro interní potřeby larpu, prosíme proto, abys je dále nešířil/a. Věnuj pozornost především těm, které se týkají Tvojí skupiny, na to extra důležité Tě před hrou ještě zvlášť upozorníme.


O scénickém provedení nebo dramatizaci mše
Dokument vysvětluje, že přehrávání církevních rituálů "jen jako" nijak nesnižuje nebo nezesměšňuje skutečné svátostné jednání, ale také nevytváří žádný nárok na pravdivost a platnost (tedy např. herní křest není křtem církevně platným).
Týká se všech rolí.

Evropané

DOPLNĚNO: Všeobecný text pro Evropany
Základní faktografie k misiím a způsobu života Evropanů. Role: všichni Evropané

Vybrané kapitoly TK: Články víry
Ilustrační texty z Tridentského katechismu pro základní orientaci. Role: jezuité

Vybrané kapitoly TK: Desatero a svátosti
Ilustrační texty z Tridentského katechismu pro základní orientaci. Role: jezuité

Tridentský katechismus: křest
Vybrané texty z tridentského katechismu ve věci křtu. Role: jezuité
Článek o křtu dítěte podle tridentského ritu. Role: jezuité

Mnoho informací k tradiční mši: http://www.krasaliturgie.cz

Smrt a spása v potridentské době - Disertační práce zkoumající zbožnost v 17. a 18. století v souvislosti s chápáním smrti. Role: Evropané

Malý příspěvek k léčbě neštovic - anglický text přibližující přístup k nemocem ve středověku, konkrétní příklad neštovic. Role: Frederico de Antequéra

Jezuité a mor - výtah několika stránek z české publikace zabývající se středověkým léčením. Role: Frederico de Antequéra

Indiáni

DOPLNĚNO: Všeobecný text pro Indiány
Základní faktografie k misiím a způsobu života Indiánů. Role: všichni Indiáni

Ukázky ornamentů
Domorodci pomalovávali svá těla složitými ornamenty. Takto je zaznamenal C.-L. Strauss. Na hře si je budeme moci vyzkoušet. Role: Apapocuvové

Setkání evropského a domorodého myšlení
Doporučujeme si přečíst tuto historku zaznamenanou u A. Friče, která názorně ilustruje vztahy domorodého obyvatelstva a „evropské inteligence“ (kulturní neporozumění sobě navzájem, chápání důležitého a nepodstatného, pravdy a lži). Role: všichni Indiáni

Mýty Guaraní
Fričův přepis guaranijských mýtů. Stačí výběrem. Role: Kuarahy, Kurupi

Vybrané mýty
Informace k náboženství domorodců doplněné o některé mýty. Informace čerpají z Encyklopedie bohů jižní Ameriky a z cestopisů Strausse a Friče. Role: muži - Indiáni Piňocas (Kuarahy, Itati, Jaterei, Kavure), Kurupi, Saqui

Ukázka domorodého zpěvu a hudby
Jde o ilustraci domorodé tradice, kterou na hře nezobrazíme, ale která má pro nás význam pro pochopení indiánské mentality a kultury.

O rituálu obecně; srovnání rituálu kmene Bororo a Aché: http://is.muni.cz/th/143987/fss_m/Reflexe_Prirody_v_Ritualu.txt

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License