Vítej na stránkách Misie MDCXLI

Hra Misie MDCXLI proběhla ve dnech 16. a 17. května 2012.
Můžeme gratulovat všem hráčům - vaše ztvárnění hry bylo opravdu výjimečné.
Můžete se brzy těšit na písemné zhodnocení hry a na fotografie.
I když jsme se hrou a jejími zážitky hodně zaobírali na místě, můžeme své vzpomínky i nadále sdílet a budeme vděční za vaše písemné komentáře zde nebo v e-mailu.

Pro vzpomínku se usaďte a nechte se ještě na chvíli unést do Nového světa…
http://www.youtube.com/watch?v=ARVXUkC5xqc
Článek na Larp.cz: http://www.larp.cz/cs/clanek/3748/misie-mdcxli-vysoka-skola-larpem

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157629843577432"}}

Srdečně tě zdravíme a chceme ti představit projekt, jehož částí se zanedlouho staneš - a bude tě to bavit. Jde o hru v rámci projektu „Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU“.
Součástí semináře a hlavně jeho závěrečného, týdenního intenzivního kurzu, je interaktivní společenská hra, která novým a jednoduchým způsobem umožní nejen osvojit si mnoho historických reálií z doby první poloviny 17. století v Paraguayi, ale také užít trochu zábavy v prostředí Českomoravské vrchoviny v hlavně studentském kolektivu.
Pokud nejsi studen na MU a naše hra tě zaujala, nenech se odradit! Napiš nám na mail a dohodneme se na tvé účasti.

Co je to larp?

Larp je označení pro specifický druh her založených na hraní role. V těchto hrách má každý hráč přidělenou roli nějaké postavy, kterou během hry ztvárňuje podobně jako herci na divadle. Oproti divadlu však nehrají hráči pro diváka, ale pro sebe samé a své spoluhráče.
Každá postava má vytvořený charakter, podle kterého za ni hráč jedná, a své herní cíle, kterých se v rámci této role snaží dosáhnout. Vzájemnými rozhovory, interakcí a hereckou improvizací pak hráči společně rozvíjejí příběh, kterého jsou jejich postavy součástí. Rozuzlení celého příběhu obvykle není pevně stanoveno a je tedy zcela na hráčích, jak se rozhodnou herní situace v rolích vyřešit.

Larpy svým hráčům přinášejí především zábavu a kreativní využití volného času. Byť to není jejich původním záměrem, nepřímou formou podporují také rozvoj osobnosti, zlepšují komunikační i rétorické dovednosti a v bezpečném prostředí hry vedou hráče k přijímání zodpovědnosti za svá rozhodnutí.
V zahraničí má larp širší využití, než jen jako volnočasová aktivita. Zejména ve Skandinávii je larp běžný prvek výuky ve školství, umělecký směr i jedna z forem společenského manifestu. V Česku jsou larpy zatím téměř výhradně kreativní společenskou zábavou.
(zdroj: http://www.larpy.cz/larp/)

Co larp není:

Historická rekonstrukce: Hra je zasazena do období a prostředí, které je zmapováno jen přibližně. Hra nebude doslovně reprodukovat doložené události ani nebude mít předem dán výsledek děje. Nicméně larp bude věrohodný na základě jisté typologie chování, předem rozhodnutých historicky doložených souvislostí a kontextu. Tedy umožňuje například získat věrohodný zážitek z feudálního rozvrstvení společnosti bez toho, abychom uváděli vztahy a jména v konkrétní paraguayské redukci v daném časovém bodu.

Živá archeologie: Nebudeme nikoho nutit k naprosté dobovosti všech detailů, které v našich zeměpisných podmínkách ani není možné dodržet. Řada prvků hry bude vyjádřena více symbolicky (stavba redukce, stravování, oblečení, jazyky). Cílem hry není věrná historická replika tehdejší náboženské obce, ale pochopení mechanismů, jak mohly fungovat v církevní komunitě, jaké problémy nebo situace byly pro život v Paraguayi typické a jaký způsob uvažování či kontext doby ovlivňovaly evropskou i indiánskou populaci.
Hra bude maximálním možným způsobem dodržovat dobové postupy a reálie. Pokud někde dojde ke zjednodušení nebo úpravě těchto postupů, budeš o rozdílu informován/a.

Bitva: Možná jsi někdy o larpu slyšel/a v souvislosti s dřevěnými bitvami. Tyto jsou jiným druhem her na živo. Formát našeho larpu bude spíše zaměřen na sociální interakce, vyzkoušení si životních podmínek a řemeslnických postupů než na řešení ozbrojeného konfliktu.

Jak toho docílíme

Na začátku semestru bude jedna hodina věnována představení hry do větší hloubky a diskuzi s organizátory: zde budou zodpovězeny všechny dotazy. Také začne rozdělování rolí (blíže se o tom dozvíš na vodorovné liště v příslušné záložce). Účastníci semináře budou během semestru seznámeni s informacemi nezbytnými pro průběh hry. Proběhne také několik workshopů, na kterých budou ukázány způsoby, jakými larp funguje. Naším předpokladem je, že účastníci na začátku nemají žádnou zkušenost; vše potřebné se budou včas dozvídat a budou mít také dostatečný prostor pro vlastní reflexi, otázky a jakoukoli spolupráci s tvůrčím týmem.

Hra není v důsledku postavena na vašich znalostech: nemůžeš ji pokazit tím, že se “dost nenaučíš”. Naopak je prostředkem k aktivnímu a zábavnému osvojení historických faktů.

Všechny potřebné informace si můžeš prohlédnout na vodorovné navigaci. Časem budou přibývat další užitečná fakta. Věříme, že seminář i hra přinese nám všem mnoho nových zkušeností a zážitků.


Organizátoři larpu

O přípravu larpu se starají Kristýna Obrdlíková, Jan Novák a David Wagner. Více o nich se dozvíš zde.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License